โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
9  ตำบลทับเที่ยง   อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 92000
คณะผู้บริหาร
รอการบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่