โรงเรียนเทศบาล ๕ (วัดควนขัน)
9  ตำบลทับเที่ยง   อำเภอเมืองตรัง  จังหวัดตรัง 92000
คณะกรรมการนักเรียน
รอบันทึกข้อมูลจากเจ้าหน้าที่